KHÁM PHÁ SỰ NĂNG ĐỘNG 2018: KHAI ẤN

KHÁM PHÁ SỰ NĂNG ĐỘNG 2018: KHAI ẤN Theo một nghiên cứu cho thấy, có đến hơn 127.000 cử nhân thất nghiệp, gần 60% sinh viên ra trường làm trái ngành, hàng loạt bạn trẻ mơ hồ về tương lai. Điều gì đang thật sự xảy ra với thế hệ

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Shopping Basket