CHƯƠNG TRÌNH

CMO CAREER – TALKING – WORKSHOP 2018: THAY ĐỔI ĐỂ DẪN ĐẦU!

“You will not win in a traditional way!” Chinh phục những giới hạn và trở thành những kẻ chiến thắng dẫn đầu cuộc đua là ước mơ không phải của riêng bất kỳ ai . Đam mê và nhiệt huyết sẽ không phải là điều quyết định giúp bạn trở

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN CTV NHÓM MARGROUP THÁNG 04/2018: SEAMANSHIP

• Bạn luôn muốn trở thành một con người tốt nhất, nhưng bạn không định hướng được con đường mà bạn sẽ đi. • Vì vậy chúng tôi ở đây để nói với bạn rằng “Đừng cố gắng trở thành con người tốt nhất, hãy là chính bản thân bạn

STARTUP PROGRAM 2018 – CHALLENGE YOUR TALENT

“The greatest thing to be achieved in advertising, in my opinion, is believability, and nothing is more believable than the product itself.” – Leo Burnett. “Thứ tuyệt vời nhất mà quảng cáo có thể đạt được, theo ý kiến cá nhân, một cách đáng tin cậy, đó là không gì

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Shopping Basket