CHƯƠNG TRÌNH

CMO Talking 2019

Diễn đàn chia sẻ về kiến thức Marketing 08/2019
SẮP DIỄN RA

Khám Phá Sự Năng Động 2019

Chia sẻ dành cho tân sinh viên 10/2019
SẮP DIỄN RA

CMO Career
2019

Ngày hội nghề nghiệp Marketing 11/2019
SẮP DIỄN RA
STARTUP PROGRAM 2018 – CHALLENGE YOUR TALENT

“The greatest thing to be achieved in advertising, in my opinion, is believability, and nothing is more believable than the product itself.” – Leo Burnett. “Thứ tuyệt vời nhất mà quảng cáo có thể đạt được, theo ý kiến cá nhân, một cách đáng tin cậy, đó là không gì

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Shopping Basket