BỘ PHẬN COMMUNICATION

SỨ MỆNH

  • Lên kế hoạch và lập ra chiến lược Truyền thông cho các chương trình, dự án của Margroup, các sản phẩm của SMAG và CMO Forum.
  • Duy trì và phát triển các kênh truyền thông của Margroup.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Creative

Đảm nhận các công việc: content writing, copywriting và design.

Production

Lên ý tưởng và sản xuất các sản phẩm truyền thông của Nhóm (Content Video,...)

Digital

Nghiên cứu và lên kế hoạch triển khai các công cụ Digital Marketing trong hoạt động truyền thông

PR

Lên kế hoạch triển khai các hoạt động PR với đối tác truyền thông của Nhóm

Activation

Lên kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông Offline

Shopping Basket