BỘ PHẬN EVENT

SỨ MỆNH

Chịu trách nhiệm trong khâu sản xuất đối với các sản phẩm là chương trình/sự kiện tại Margroup với mong muốn đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho người tham gia

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Triển khai các chương trình của Margroup và các dự án liên kết với doanh nghiệp thông qua SMAG.

Kiểm soát tiến độ và đảm bảo chương trình diễn ra thành công.

Hướng đến cách tư duy của một Event Agency thông qua các hoạt động: Event Activation, Event Edutainment, Event Production và Trade Event.

Shopping Basket