BỘ PHẬN HUMAN RESOURCES

SỨ MỆNH

  • Chiêu mộ, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, phục vụ cho quá trình phát triển nhóm Margroup.
  • Xây dựng hệ thống nền tảng hoạt động trong chuỗi giá trị của Margroup.

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Employer Branding

Xây dựng và phát triển hình ảnh thương hiệu Margroup đối với đối tượng mục tiêu.

Recruitment

Khảo sát nhu cầu nhân lực các bộ phận. Lên kế hoạch thu hút nguồn nhân lực tiềm năng cho Margroup.

Training

Xây dựng nền tảng tư duy, kiến thức và kỹ năng thông qua các buổi training. Nghiên cứu, khảo sát nhu cầu nội bộ về các kỹ năng, kiến thức. Đánh giá hiệu quả buổi training.

Talent Retention

Xây dựng kế hoạch nhằm tăng sự gắn bó lâu dài của CTV đối với tổ chức, đặc biệt là các nhân sự tài năng. Tổ chức các hoạt động gắn kết toàn CTV.

Shopping Basket