THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỢP TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Doanh Nghiệp có nhu cầu hợp tác triển khai dự án

Ms. Cẩm Tiên (Trưởng Thương hiệu SMAG)

Ms. Tien - Head Of SMAG
  • (+84) 858 733 387

Mr. Khương (Phó Thương hiệu SMAG)

Mr. Khuong - Vice Head Of SMAG
  • (+84) 932 345 202

HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG

Doanh Nghiệp/CLB có nhu cầu hợp tác truyền thông hoặc trở thành đối tác truyền thông của Margroup

Ms. Xuân Liên (Trưởng Bộ phận Truyền thông)

Ms. Lien - Head Of Communication Department
  • (+84) 969 844 559

Ms. Phương Thảo (Phó Bộ phận Truyền thông)

Ms. Thao - Vice Head Of Communication Department
  • (+84) 984 021 727

HỢP TÁC TÀI TRỢ

Doanh Nghiệp có nhu cầu hợp tác tài trợ hoặc trở thành đối tác chiến lược của Margroup

Ms. Thảo My (Trưởng Bộ phận Đối Ngoại)

Ms. My - Head Of External Relations Department
  • (+84) 774 757 490

Ms. Tố Vân (Phó Bộ phận Đối Ngoại)

Ms. Van - Vice Head Of External Relations Department
  • (+84) 332 338 539

HỢP TÁC KHÁC

Ms. Bảo Trân (Trưởng Nhóm)

Ms. Tran - President
  • ​(+84) 792 138 151

Ms. Trúc Linh (Phó Nhóm - Dự án/Truyền thông)

Ms. Linh - Vice President
  • ​(+84) 945 487 963

Mr. Thanh Phương (Phó Nhóm - Đối ngoại)

Mr. Phuong - Vice President
  • ​(+84) ​​379 348 252
LOGO (Offical)

Contact

Địa Chỉ

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Hồ Chí Minh