MARGROUP COMMUNITY

Nơi Dừng Chân Của Các Thế Hệ Cựu Thành Viên Margroup

 

Margroup Community

Margroup Community là cộng đồng các thế hệ cựu thành viên Margroup. Sự thành công của các hoạt động của Nhóm không thể thiếu sự hỗ trợ và giúp đỡ đến từ các anh chị MGC. Hằng năm vào dịp tháng 12, tất cả các thế hệ MGC đều cùng nhau quay trở về trong dịp sinh nhật Margroup để cùng ôn lại kỷ niệm và gặp gỡ các thế hệ Margroup.

Sinh Nhật Margroup qua các năm

Shopping Basket