THƯƠNG HIỆU
Research & Development

SỨ MỆNH

Nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng phục vụ vào các mục tiêu cụ thể trong việc ra quyết định và cải tiến sản phẩm của Margroup. Quản lý hệ thống dữ liệu để hỗ trợ tối ưu cho việc ra quyết định và học tập của tổ chức.

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất chất lượng các sản phẩn và hoạt động của Nhóm.

Tham gia đội nghiên cứu thực chiến với các dự án của đối tác.

Nghiên cứu và đề xuất những ý tưởng và giải pháp cho những dự án của Margroup

Shopping Basket